Splněné akce:

2018 - pohádkový les pro děti

2018 - údržba okolí rybníka

2017 - údržba okolí rybníka

2016 - výstavba rybářské chaty

2016 - úprava okolí rybníka (celoročně)

2016 - úprava areálu výletiště 

2016 - výsadba stromořadí buků na hrázi potoka

2016 - výroční členská schůze

2016 - práce na zabezpečení úniku vody z rybníka

2015 - organizace slavnostního otevření

2015 - brigáda, úprava zeleně kolem rybníka

2015 - 3x brigáda pro OÚ, sečení potoka

2015 - brigáda, úprava vody

2015 - brigáda, úprava cesty

2015 - brigáda, výsadba trávy

2015 - brigáda na úpravě terénu břehů rybníka

2014 - Výroba dubových dluží na přítokové vpustě a odtokové výpustě

2014 - Úprava břehu potoku Ludslávka v okolí rybníka

2014 - Taneční zábava Megalika. Příprava výletiště - organizace taneční zábavy - úklid výletiště

2014 - Prořezávka křovin na Šindelnici

2014 - Sběr odpadků na Šindelnici

2013 - Taneční zábava Megalika. Příprava výletiště - organizace taneční zábavy - úklid výletiště

2013 - 1x brigáda sběr odpadků na "Šindelnici"

2013 - 4x brigáda oplocení prořezávky dřevin na Doubravách

2012 - 4x brigáda na rybníku