Informace o nás

Základním cílem Rybářského spolku Zahnašovice je obnova a revitalizace stávajícího, nefunkčního a zaneseného rybníka, dále zabezpečit jeho následný provoz. Dalším naším cílem je zapojit mládež při ochraně životního prostředí a zvýšit jejich zájem o přírodu a rybaření.

Z tohoto důvodu byl založen na ustavující schůzi 21.08.2012 Rybářský spolek Zahnašovice v počtu 7 členů. Mezi jeho první činnosti patřilo zahájení komunikace s představiteli obecního úřadu jako majitele pozemku o způsobu obnovy rybníka a jeho finančním zabezpečení. Další činností bylo odstranit dlouholeté náletové dřeviny v okolí původního rybníka a odhalit jeho skrytou tvář. O rok později byly přijati členskou schůzí další čtyři noví rybáři na současný počet 11 členů.


Historie projektu

Obecní rybník v Zahnašovicích má svou dlouholetou tradici. Odkazy na tuto skutečnost jsou popsány například v obecní kronice, kde se o něm hovoří v roce 1931 takto: "V listopadu vyloven byl obecní rybník. Vyloveno bylo 8 kaprů ve váze 2,8 - 3,0 kg, mimo toho spousta kapříků a línů asi dvouletých. Tito byly vpuštěni zpět do rybníku, asi 100 vpuštěno do broďáku a několik do příkopu  nad rybníkem ....".

V novodobé historii byl rybník pronajat holešovským rybářům, kteří se starali o jeho provoz a údržbu. V té době byl rybník chloubou obce a pečlivost, se kterou se o něj starali, byla na první pohled vidět. Bohužel přišel rok 1991, kdy po intenzivní průtrži mračen a následenem splachu ornice z přilehlých polností v lokalitě  "Doubravy" byl rybník z větší části zanesen ornicí.  Z tohoto důvodu se stal chov ryb v něm nereálný a pomalu chátral. 

Od té doby se snažili představité obce tento rybník různým cestami zrekonstruovat. Bylo zpracováno několik projektů, jakým způsobem to realizovat, bohužel vždy to ztroskotalo na finančních prostředcích.

V roce 2011 po předchozích společenských diskuzích s aktuálním vedením obce vznikl nápad na založení občanského sdružení za účelem obnovy rybníka s následnou péčí o něj. Ten se skutečně realizoval založením Rybářského sdružení Zahnašovice v srpnu 2012.