Pozastavení činnosti rybářského spolku


V roce 2017 byly pozastaveny všechny činnosti a akce rybářského spolku spojené s vodní nádrží.

Členové nezabezpečují sečení trávy v okolí rybníka, nezabezpečují regulaci vodní hladiny jak v obecním rybníku, tak tůně v biocentru. Dále byl rozpuštěn kroužek mladých rybářů. 


Tento stav potrvá do doby, než budou znovu obecním úřadem jasně definovány podmínky provozu vodní nádrže.